Trouwen gebeurt sinds 1-1-2018 niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ is in 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.

Mensen die nog in gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar de notaris.

Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten sinds 1-1-2018 van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

  1. Het privévermogen van de ene echtgenoot.
  2. Het privévermogen van de andere echtgenoot.
  3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.

Op dit moment is het zo dat u een uitsluitingsclausule kunt opnemen in uw testament of bij een schenking, waardoor het nagelatene of geschonkene privé blijft van de betreffende erfgenaam of begiftigde.

Onder de nieuwe wetgeving zal een insluitingsclausule of gemeenschapsclausule gebruikt kunnen worden. Deze clausule zorgt ervoor dat de gift of erfenis juist wel in de gemeenschap valt, indien de schenker of erflater dat wenst.

Leg het vermogen van de onderneming en het privévermogen van u en uw partner voor het huwelijk nauwkeurig vast. Het is voor ondernemers en in het bijzonder voor een ondernemer met een eenmanszaak van groot belang dat alle afspraken en de vermogenssituatie in huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen.

Heeft u vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, bent u van plan om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen? Laat u tijdig door de notaris adviseren en informeren wat dit voor u betekent.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Wil je direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.