Het kabinet heeft aangegeven de ‘jubelton’, een belastingvrije schenking die iemand (leeftijd 18-40 jaar) kan krijgen wanneer hij/zij bijvoorbeeld een eigen woning koopt, in 2024 af te willen schaffen en al per 1 januari 2023 te verlagen van € 106.671,- naar ‘slechts’ € 27.321,- (gelijk aan het bedrag van de bestedingsvrije schenking).

Wat is de huidige ‘jubelton’ regeling?

Deze regeling bestaat sinds 2013. Destijds was deze éénmalige hoge vrijstelling met name bedoeld om de huizenmarkt een duw in de rug te geven. In 2022 bestaat deze regeling nog steeds. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze regeling, onder meer:

–              Je bent tussen de 18 en 40 jaar of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar;

–              Het geschonken bedrag moet gebruikt worden om:

  1. een eigen woning te kopen of te verbouwen;
  2. de hypotheek of restschuld op de eigen woning (gedeeltelijk) af te lossen, of
  3. de rechten van erfpacht of opstal van de eigen woning af te kopen.

Je mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen. Jij of jouw partner dient dan wel jonger te zijn dan 40 jaar en voldoen aan de rest van de voorwaarden. Vergeet niet ieder jaar de vrijstelling aan te vragen via de aangifte Schenkbelasting.

Als ontvanger (begiftigde) is er geen limiet aan het aantal personen van wie je de ‘jubelton’ mag ontvangen. Echter, je kan per schenker maar één keer een ‘jubelton’ ontvangen. Ouders worden als één gezamenlijke schenker gezien, ook ingeval zij gescheiden mochten zijn.

Verwachte wijziging per 1-1-2023

Als hiervoor gemeld heeft het kabinet aangegeven de ‘jubelton’ per 1 januari 2023 te willen verlagen van € 106.671,- naar ‘slechts’ € 27.321,- (gelijk aan het bedrag van de bestedingsvrije schenking). Vervolgens is het kabinet voornemens, conform het gesloten regeerakkoord, om de regeling per 1-1-2024 helemaal af te schaffen. De nadere uitwerking van deze wijziging zal naar verwachting in het komende Belastingplan (voor het jaar 2023) worden opgenomen.

Naar de notaris

Wil je dit kalenderjaar (2022) nog volledig gebruik willen maken van de huidige ‘jubelton’ regeling, wacht dan niet te lang en neem tijdig contact met ons op. Wij staan klaar om je inzake deze en andere vragen van deskundig en praktisch advies te voorzien.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Vrijstellingen Erfbelasting 2023

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. ...