Ons notariskantoor is kennispartner van Dockwize

Meijling & Sarneel Notarissen en Adviseurs is als kennispartner betrokken bij Dockwize te Vlissingen.

Dockwize (voorheen bekend als Kenniswerf Zeeland / DOK41)

Het merk Dockwize is een initiatief van Kenniswerf Zeeland, DOK41, HZ University of Applied Sciences en NV Economische Impuls Zeeland. De twee laatstgenoemden hebben zich met Innovatiefinanciering en onderzoek aangesloten bij het koepelmerk.

De locatie Kenniswerf in Vlissingen is de kennis- en innovatiehotspot van Zeeland. Binnen het bedrijvenpark werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen, delen kennis en ervaringen. Starters met creatieve en vernieuwende ideeën kunnen op de Kenniswerf terecht in Dock (Dockwize).

Dock (Dockwize) is een broedplaats voor innovatieve techno en creatieve startups. Bij Dock kunnen ondernemers hun bedrijf opstarten en onder begeleiding en coaching verdere ontwikkeling en groei doormaken. Daarnaast wordt samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd en beschikt het team van Dock over een groot netwerk om ondernemers te verbinden met het bedrijfsleven, intermediair en kennisinstellingen.

Deze ondernemers kunnen individuele (door)starters zijn, maar ook ervaren mensen uit het bedrijfsleven of onderwijsinstellingen. Zij zijn bezig producten, processen of diensten in de markt te zetten, die gebaseerd zijn op een nieuwe technische vinding of met de opzet of groei van hun creatieve bedrijf.

Dock kan tot 60 bedrijven laagdrempelige huisvesting bieden met daaromheen verschillende vormen van ondersteuning. De belangrijkste activiteiten zijn erop gericht startups handvaten te bieden om als bedrijf te kunnen groeien, door middel van o.a. coaching en begeleiding, netwerk, financiering, themabijeenkomsten en persoonlijke spreekuren.

Dock streeft er dus naar om bedrijven te stimuleren in hun groeiproces. De natuurlijke doorstroom die hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat er plaats komt voor nieuwe startende ondernemers. Het sterke netwerk van innovatieve en creatieve bedrijven, wat hierbij ontstaat, vormt een unieke meerwaarde voor de nieuwe instromers.

www.dockwize.nl