Kenniswerf / Dok41

Kenniswerf / Dok41 2017-08-23T14:38:54+00:00

Ons notariskantoor is kennispartner van De Kenniswerf / DOK41

Meijling & Sarneel Notarissen en Adviseurs is als kennispartner betrokken bij de Kenniswerf / DOK41 te Vlissingen.

De Kenniswerf

Kenniswerf is de kennis- en innovatiehotspot van Zeeland. Binnen het bedrijvenpark werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen, delen kennis en ervaringen. Starters met creatieve en vernieuwende ideeën kunnen op Kenniswerf terecht in DOK41.

Werk maken van kennis is de essentie van Kenniswerf. Het park fungeert als draaischijf en kraamkamer voor hoogwaardige industrie en industriële ontwikkeling. Kenniswerf stimuleert en faciliteert, onder meer met financieringsmogelijkheden en netwerk- en themabijeenkomsten. Innovatie als motor voor succes: een inspirerend vestigingsklimaat, kennisintensieve (hightech)bedrijven, hoogwaardige arbeidsplaatsen gecombineerd met kennis- en researchinstituten HZ en Scalda.

www.kenniswerf.nl

DOK41

DOK41 is een broedplaats voor innovatieve techno en creatieve startups. Bij DOK41 kunnen ondernemers hun bedrijf opstarten en onder begeleiding en coaching verdere ontwikkeling en groei doormaken. Daarnaast wordt samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd en beschikt het team van DOK41 over een groot netwerk om ondernemers te verbinden met het bedrijfsleven, intermediair en kennisinstellingen.

Deze ondernemers kunnen individuele (door)starters zijn, maar ook ervaren mensen uit het bedrijfsleven of onderwijsinstellingen. Zij zijn bezig producten, processen of diensten in de markt te zetten, die gebaseerd zijn op een nieuwe technische vinding of met de opzet of groei van hun creatieve bedrijf.

DOK41 kan tot 60 bedrijven laagdrempelige huisvesting bieden met daaromheen verschillende vormen van ondersteuning. De belangrijkste activiteiten zijn erop gericht startups handvaten te bieden om als bedrijf te kunnen groeien, door middel van o.a. coaching en begeleiding, netwerk, financiering, themabijeenkomsten en persoonlijke spreekuren.

DOK41 streeft er dus naar om bedrijven te stimuleren in hun groeiproces. De natuurlijke doorstroom die hierdoor ontstaat zorgt ervoor dat er plaats komt voor nieuwe startende ondernemers. Het sterke netwerk van innovatieve en creatieve bedrijven, wat hierbij ontstaat, vormt een unieke meerwaarde voor de nieuwe instromers.

www.dok41.nl