U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 650.913,-
kinderen € 20.616,-
kleinkinderen € 20.616,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.840,-
Ouders * € 48.821,-
Alle overige personen € 2.173,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 48.821. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.821.