Dé notaris voor agrariërs: Meijling en Sarneel, jouw agri-notaris

Als landbouwer, fruitteler, groentekweker of veeboer heb je steeds meer te maken met regelgeving. Gelukkig kennen wij, als dé notaris voor agrariërs in midden-Zeeland, het klappen van de zweep in de agrarische sector. Wij weten hoe het in het boerenbedrijf werkt.

Agrarisch Specialist via de VASN

Ons kantoor is lid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (de VASN). Dit houdt onder meer in dat je ons specialist (agri-notaris) op het gebied van agrarisch recht kunt noemen. Met twee vestigingen op de Bevelanden, hebben wij van nature een enorme verbondenheid met de agrarische sector in de regio.

Wij maken zaken inzichtelijk zodat jij de juiste keuzes kunt maken

De bedrijfsvoering van agrarische bedrijven wordt met de dag complexer. Onder meer door specifieke regels over fruitopstand, mestquota, bietenquota, kavelruil en pachtzaken. En natuurlijk kwesties als huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen. Juist in de onderlinge verbanden zijn wij specialist en kunnen wij je helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Meijling en Sarneel weet hoe de hazen lopen: zakelijk, privé en door elkaar

Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond. In agrarische bedrijven lopen familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar over. Die verhoudingen komen tot uitdrukking in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten, erfrecht, maatschapscontracten, opvolgingsvraagstukken en geleidelijke vermogensoverdracht (estate planning).

De meeste agrarische bedrijven worden als eenmanszaak gevoerd, met de maatschap als goede tweede. Het hangt er maar vanaf in welke omstandigheid je werkt. Run je het bedrijf samen met je partner? Of met het oog op opvolging met één of meer van je kinderen? Met een compagnon buiten je gezin of familie? Elke situatie vraagt eigen oplossingen, met oog voor het bedrijf en de familiebelangen.

Steeds maar agrariërs en adviseurs (accountants / banken) geven er mede daarom de voorkeur aan om samen te werken met een agri-notaris.

Uiteraard kun je ook bij ons terecht voor de overdracht van een lapje cultuurgrond en/of het hypothecair laten belasten van percelen cultuurgrond.

Heb je vragen? Je kunt ons altijd even bellen of mailen.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: