Wij zijn bevoegd om met de applicatie ‘SPLITS’ van het Kadaster te werken en dat is voordelig voor jou!

Koop je een gedeelte van een kadastraal perceel dan dient dit perceel nog te worden uitgemeten door het Kadaster. Dit kan met de applicatie SPLITS van het Kadaster, een uitmeting vooraf of achteraf door het Kadaster. De hiermee gemoeide Kadastertarieven kunnen enorm verschillen.

Onze medewerkers zijn bevoegd om met de applicatie SPLITS (voorlopige kadastrale grenzen) te werken. Wij bieden deze service, speciaal voor onze klanten, zonder extra notariskosten aan.
Bij een perceel kleiner dan 100m2 en met een koopsom lager dan € 6.500,- is de applicatie SPLITS een voordelige optie. Wij kunnen dan in opdracht van partijen een voorlopige kadastrale grens trekken. De Kadasterkosten hiervoor bedragen € 156,- per nieuw te vormen perceel.

Direct contact opnemen?

Bij een groter of duurder perceel is het voordeliger om het perceel vooraf door het Kadaster uit te laten meten. De Kadasterkosten bedragen hiervoor € 420,- (per nieuw te vormen perceel) en het Kadaster hanteert hiervoor een termijn van 20 werkdagen. Heb je meer haast, dan kan dit ook weer via de applicatie SPLITS, als hiervoor gemeld, met dien verstande dat de kadasterkosten hiervoor € 725,- (per nieuw te vormen perceel) bedragen.

Bij een uitmeting achteraf (er wordt dus een deelperceel aan je overgedragen) bedragen de Kadasterkosten minimaal € 1.260,-.

Alle hiervoor gemelde Kadasterkosten zijn exclusief de registratiekosten van het Kadaster ad € 137,50. Alle gemelde Kadasterkosten dienen wij in het geheel af te dragen.

Koop je een bouwkavel van de gemeente? Neem dan eerst rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente om bovenstaande mogelijkheden met hen door te nemen.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures