Publicaties

Home>Publicaties

De nieuwe (flink gestegen) tarieven van het Kadaster per 1-1-2024

Publicatie in Woon in Zeeland De nieuwe (flink gestegen) tarieven van het Kadaster per 1-1-2024 Afgelopen november heeft het Kadaster hun nieuwe tarieven per 1 januari 2024 gepubliceerd. Het Kadaster heeft besloten om de tarieven van een aantal producten naast de ‘normale’ ruimte tot verhoging (ink) harder te ...

Voorgestelde toekomstige wijzigingen overdrachtsbelasting

Recent is het conceptwetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2025 ter consultatie gepubliceerd. Daarin wordt onder meer voorgesteld om artikel 14 lid 5 WBR en artikel 15 lid 8 WBR met ingang van 1 januari 2025 zodanig te wijzigen dat het verlaagde tarief (2%) en de startersvrijstelling (0%) ook van toepassing zijn op de verkrijging van de economische eigendom van een woning mits aan alle overige voorwaarden van deze faciliteiten wordt voldaan.

Beroep op startersvrijstelling overdrachtsbelasting bij een sleutelverklaring?

De overdrachtsbelasting pakt soms ongelukkig uit voor mensen die, vóórdat de levering van de woning bij de notaris plaatsvindt, al de beschikking krijgen over die woning (bijvoorbeeld middels een sleutelverklaring). Dit om bijvoorbeeld al te beginnen met het verbouwen van de woning. Het op deze wijze beschikking krijgen over de woning vormt een verkrijging van de economische eigendom die is belast tegen het algemene tarief. Het verlaagde tarief van 2% en de startersvrijstelling gelden dan in beginsel niet.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting en startersvrijstelling in 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het algemene tarief als bedoeld in artikel 14 lid 1 WBR verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is. Met andere woorden: Het kopen van een onroerende zaak wat niet uw hoofdverblijf als woning wordt, is per 1-1-2023 belast met overdrachtsbelasting tegen een tarief van 10,4%. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de aankoop c.q. verkrijging in eigendom van een perceel tuin, garagebox, recreatiewoning, bedrijfsunit, e.d.

Kabinet voornemens om ‘jubelton’ in 2024 af te schaffen en al in 2023 fors te verlagen

Het kabinet heeft aangegeven de ‘jubelton’, een belastingvrije schenking die iemand (leeftijd 18-40 jaar) kan krijgen wanneer hij/zij bijvoorbeeld een eigen woning koopt, in 2024 af te willen schaffen en al per 1 januari 2023 te verlagen van € 106.671,- naar ‘slechts’ € 27.321,- (gelijk aan het bedrag van de bestedingsvrije schenking).

Ga naar de bovenkant