Als je een lening afsluit om een huis te kopen, zal je bank of geldverstrekker daar iets voor terug willen:

De zekerheid dat jij voldoet aan je verplichtingen naar hun.

Om die zekerheid te krijgen, vraagt je bank of geldverstrekker je om jouw huis als onderpand te geven. Als je de rente en de aflossing van de lening niet meer betaalt, dan mag de bank of geldverstrekker jouw huis verkopen en met de opbrengst de schuld (gedeeltelijk) aflossen. In dat geval mag de bank of geldverstrekker jouw woning in het openbaar verkopen (veilen). De bank of geldverstrekker heeft hiermee voorrang op eventuele andere schuldeisers.

Sommige banken of geldverstrekkers vragen om een extra waarborg; een zogenaamde overlijdensrisicoverzekering. Voor hen is zo’n verzekering een extra zekerheid dat zij de lening terugkrijgen. Want als jij overlijdt, kan met de uitkering uit de verzekering in ieder geval een deel van de schuld worden afbetaald.

Een uitkering uit een levensverzekering kán vervelende fiscale gevolge hebben voor jouw eventuele partner of (andere) erfgenamen. Als notaris kunnen wij jou hierover adviseren. Maak gerust een afspraak.

Direct contact opnemen?

Als startende huizenkoper kom je sinds 2013 alleen nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je de volledige hypotheek ‘annuïtair’ of ‘lineair’ in maximaal 30 jaar aflost. Deze aanpassing is er gekomen vanuit de overheid om het aflossen van hypotheekschulden te stimuleren en zo de risico’s ten opzichte van de woningwaarde sneller af te bouwen. Bij een annuïtaire of lineaire hypotheek bestaan de maandlasten uit een deel rente en een deel aflossing.
Wil je recht hebben op renteaftrek en je hebt op of na 1 januari 2013 een lening voor je eigen woning afgesloten bij een geldverstrekker die niet verplicht is om gegevens aan de Belastingdienst door te geven, bijvoorbeeld bij een familielid, je BV of een niet in Nederland gevestigde bank, dan moet je de gegevens van deze hypothecaire lening zelf tijdig doorgeven aan de Belastingdienst.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures