Tarieven Schenkbelasting 2022

Hoeveel schenkbelasting je betaalt, hangt af van jouw relatie met de schenker en de waarde van de schenking. In de tabel zie je welk tarief voor jou van toepassing is.

Tariefgroep Waarde verkrijging Schenkbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 130.425,-
meer dan € 130.425,-
10%
20%
1a. Kleinkinderen € 0,- tot € 130.425,-
meer dan € 130.425,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 130.425,-
meer dan € 130.425,-
30%
40%
Direct contact opnemen?

Vrijstellingen Schenkbelasting 2022

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2022 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.677,-
kleinkind € 2.274,-
overig € 2.274,-
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. Je mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. Je behaalt dus geen voordeel door aan jouw zoon en jouw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor Schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2022 Vrijstelling algemeen doel Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek) 
Kind 18 t/m 39 jaar € 27.231,- € 56.724,-

Daarnaast mag je aan iedereen tussen de 18 – 40 jaar een belastingvrije schenking doen van € 106.671,- ten behoeve van de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek). Deze vrijstelling kan onder bepaalde voorwaarden, gespreid over drie opvolgende jaren, benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag Schenkbelasting is met twee jaar verlengd en vastgesteld op vijf jaar.

Let op voor deze schenkingen moet je altijd aangifte schenkbelasting doen.

Er is echter een ingewikkeld overgangsrecht. Neem voor advies tijdig contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures

Wil je direct geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.