Ook contanten kun je schenken

Je kunt schenken in contanten. Dit kan als het ware handje contantje. Je kunt deze contante schenking ook overmaken via de bank. Het advies is wel dat je dan bij de omschrijving opneemt, woordelijk luidende: “schenking met de privéclausule artikel 1:94 Burgerlijk Wetboek”.

Met deze omschrijving bereik je, dat wat de ontvanger c.q. begiftigde van je geschonken krijgt, nimmer zal vallen in de gemeenschap van goederen waarin de ontvanger is gehuwd. Dit geld blijft dus privé van de ontvanger en hoeft bij een eventuele echtscheiding niet te worden gedeeld met de partner. Het advies is tevens om schenkingen die je doet aan jouw eigen kinderen ook te storten op een rekening die alléén ten name staat van jouw kind (géén en/of rekening).

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Direct contact opnemen?