Niet getrouwd en wel de nalatenschap voor elkaar willen regelen?

Als ongehuwde partners kun je bij testament ook een langstlevende regeling opnemen.

Je benoemt dan elkaar tot enig erfgenaam. Indien je komt te overlijden met achterlating van afstammelingen, krijgen de kinderen een legaat van een bedrag ter grootte van hun erfdeel dat zij hadden gekregen indien zij samen met de langstlevende ouder als erfgenaam tot de nalatenschap waren geroepen (dus 1/3e gedeelte bij twee kinderen). Dit bedrag is in principe pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Op het moment dat iemand erfgenaam wordt, is hij/zij mogelijk erfbelasting verschuldigd. Bij deze testamentvorm krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende erfgenaam. De fiscus zal dus gaan kijken of de kinderen over hun vordering op de langstlevende belasting verschuldigd zijn. Zijn zij belasting verschuldigd, dan is het de bedoeling dat de langstlevende de te betalen belasting voor de kinderen betaalt (voorschiet). De kinderen krijgen immers niets in handen waarvan zij eventueel verschuldigde belasting kunnen betalen. De door de langstlevende betaalde erfbelasting over de erfdelen van de kinderen, kunnen wel op de vordering van de kinderen in mindering gebracht worden.

Direct contact opnemen?

Een partner heeft een vrijstelling van € 638.089,- en kinderen hebben een vrijstelling van € 20.209,-. Over het meerdere is hij/zij 10% erfbelasting verschuldigd. Is hetgeen hij/zij meer verkrijgt dan de vrijstelling hoger dan € 122.269,- dan is hij/zij over het meerdere daarboven 20% erfbelasting verschuldigd. Dit zijn overigens de vrijstellingen die gelden voor 2017.

Uitsluitingsclausules in de langstlevende regeling

Daarnaast wordt tegenwoordig in vrijwel ieder testament standaard een zogenaamde uitsluitingsclausule (of Privé-clausule) opgenomen. Hierbij bepaal je dat alles dat uit jouw nalatenschap wordt verkregen voor de verkrijger persoonlijk is en niet in enige gemeenschap van goederen zal vallen. Dit betekent bijvoorbeeld, dat wat jij aan jouw eigen kinderen nalaat bij een eventuele echtscheiding niet voor een gedeelte aan de schoonkinderen kan toekomen.
Behoefte aan meer uitleg of advies over de langstlevende regeling? Neem contact met ons op

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures