Een papieren schenking is een bewijsdocument

Zit bijvoorbeeld jouw vermogen met name in de waarde van de woning of wil je voorkomen dat je een hogere bijdrage moet betalen voor zorg en ziektekosten (AWBZ), dan kun je denken aan een schenking op papier (schuldigerkenning). Een papieren schenking leg je vast in een notariële akte. Dit is belangrijk, om na een overlijden aan te kunnen tonen dat de papieren schenking daadwerkelijk is gedaan.

In de akte leg je onder meer vast welk bedrag je schenkt aan wie, en eventueel kun je een uitsluitingsclausule of herroepingsrecht in de akte opnemen. Het herroepingsrecht houdt in dat je de schenking onder bepaalde voorwaarden mag intrekken. De uitsluitingsclausule betekent dat je vastlegt dat de schenking niet onder de gemeenschappelijke goederen valt als jouw kind trouwt in gemeenschap van goederen. De schenking blijft dan privébezit van jouw kind.

Ondanks dat je kind nog niet direct over het geld kan beschikken, moet hij of zij wel schenkbelasting betalen over de papieren schenking. Afhankelijk van de hoogte van de schenking, bedraagt de belasting 10 tot 20 procent.

Direct contact opnemen?

Daarnaast is de papieren schenking een schuld die jij bij je kind hebt. Hierover moet je jaarlijks een rente van 6 procent betalen vanaf het moment dat de papieren schenking ingaat tot het moment dat de papieren schenking wordt omgezet in een werkelijke schenking. Betaal je een jaar geen rente, dan valt de schenking alsnog onder je nalatenschap en betaalt je kind hier de volledige erfbelasting over.

Houd er dus rekening mee dat een papieren schenking elk jaar vaste kosten met zich meebrengt, die je wel moet kunnen betalen. Schenk je bijvoorbeeld 100.000 euro op papier, dan moet je elk jaar 6.000 euro rente betalen aan jouw kind. Dit kan echter ook een mogelijkheid zijn om extra te schenken aan jouw kind, want over deze rente betaalt jouw kind geen schenkbelasting.

Een papieren schenking heeft ook gevolgen voor de vermogensrendementsheffing. De schenker mag de papieren schenking namelijk als schuld in box 3 aftrekken. Aan de andere kant moet de ontvanger het bedrag bij zijn of haar vermogen optellen. Komt hierdoor het vermogen boven de heffingsvrije grens, dan betaalt hij of zij vermogensrendementsheffing over het bedrag boven deze grens.

Neem voor vragen of nadere uitleg direct contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures