Behoefte aan een degelijke estate planning?

Voor een goede estate planning is het van belang dat jouw situatie goed integraal in kaart wordt gebracht.

Daarbij horen onder meer de volgende vragen:

  1. Jouw vermogen; internationale aspecten

    Hoe is jouw vermogen samengesteld? Welke landen zijn betrokken bij jouw planning op grond van jouw nationaliteit, woonplaats en de ligging van jouw vermogen?
  2. Verhoudingen; zakelijk en privé

    Welke regelingen heb je op zakelijk gebied? Heb je een familiebedrijf, BV, maatschap, eenmanszaak of (andere) samenwerkingsovereenkomst?
 Welke regelingen heb je in de privésfeer? Heb je een huwelijk (op voorwaarden), geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, LAT-regeling of co-ouderschap? Heb je een levenstestament of wil je daar meer informatie over?
  3. Structurering en overheveling van jouw vermogen; bij leven of overlijden

    Hoe wil je jouw vermogen overdragen? Denk bijvoorbeeld aan een schenkingsplan, het certificeren van jouw vermogen, bedrijfsopvolging, ingroeiregeling, huwelijkse voorwaarden, langstlevende-testament, ondernemerstestament, pensioenregeling en levensverzekering.

Onze notaris staat klaar om je inzake deze en andere vragen van deskundig en praktisch advies te voorzien. Uiteraard kunnen wij je ook in het gehele traject, bijvoorbeeld in samenwerking met de accountant, begeleiden.

Direct contact opnemen?