Koop je een nieuwbouw woning, dan gaan veel zaken nét iets anders

Een nieuwbouwwoning koop je bijvoorbeeld ‘vrij op naam’ (v.o.n.). Als koper betaal je dan geen notariskosten voor de overdracht. De koopsom betaal je voor de grond en voor de bouw van jouw huis betaal je een aanneemsom. Daarnaast betaal je in plaats van overdrachtsbelasting, omzetbelasting (BTW) over deze bedragen.

Bij een nieuwbouwwoning krijg je niet alleen te maken met een koopovereenkomst, maar ook met een aannemingsovereenkomst. Vaak is dit gecombineerd in een koop-/aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst is nodig, omdat je een stuk grond koopt en daarnaast de aannemer opdracht geeft om op dat stuk grond een huis te bouwen. In de aannemingsovereenkomst staat wat de aannemer gaat bouwen en wanneer hij dat moet opleveren.

De koop-/aannemingsovereenkomst is meestal een modelovereenkomst. De meest voorkomende bepalingen staan er dus al in. Al moet je nog wel de ontbindende voorwaarden toevoegen, de bouwrente en de bouwtijd. Soms staan er ook bepalingen in die niet zo vaak voorkomen. Bijvoorbeeld dat je verplicht bent een bepaalde kleur verf te gebruiken voor de kozijnen. Of dat je verplicht bent een bepaald type hek te plaatsen. Als jij je niet houdt aan die afspraken, kan dat soms een flinke boete opleveren.

Direct contact opnemen?

Ook daarom is het verstandig om kritisch te kijken naar de koop-/aanemingsovereenkomst. Zelfs als het om een modelovereenkomst gaat. Voor een onafhankelijk juridisch advies over eventuele aanpassingen kun je uiteraard altijd bij ons terecht.

Bij een groot bouwproject is er bijna altijd een projectnotaris die alle overdrachten doet voor het hele project. De kosten hiervoor betaalt de aannemer of projectontwikkelaar. Je hoeft in dat geval dus alleen nog maar (notaris)-kosten voor de hypotheekakte te betalen. De hypotheekakte hoef je niet per se bij deze projectnotaris onder te brengen. In deze keuze ben je vrij. De notaris van je hypotheekakte regelt de ondertekening hiervan dan in overleg met de betreffende projectnotaris. In veel gevallen hoef je dan alleen bij de notaris van je hypotheekakte langs te komen. Hier teken je ook een volmacht voor de overdracht bij de betreffende projectnotaris.

Bij een nieuwbouwwoning geldt altijd de 5%-regeling. Daarbij stort je 5% van de aanneemsom op een depotrekening bij de notaris. De aannemer krijgt deze 5% pas als het huis volgens afspraak en zonder gebreken is opgeleverd. En als er gebreken zijn, moet hij ze eerst herstellen. Een mooie stok achter de deur dus. Wel moet je erop letten dat je binnen drie maanden na de oplevering aan de notaris doorgeeft of hij (een deel van) het geld langer moet vasthouden. Doe je dit niet, dan wordt het geld vrijgegeven. Dus ook als de aannemer zijn afspraken niet nakomt!

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures