Je eigen vennootschap onder firma (VOF) oprichten? Mooie stap!

Een vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen een of meer (rechts)personen, ook wel firmanten genoemd. Deze ondernemingsvorm komt tot stand doordat de firmanten al hun verplichtingen tegenover de VOF opnemen in een zogenaamde vennootschapsovereenkomst.

Een notariële akte is bij het oprichten van een VOF niet verplicht. Het is echter wel aan te raden om bij het opstellen van de vennootschapsovereenkomst het advies van een deskundige in te winnen. Onze notarissen en juridisch adviseurs zijn deskundig en begeleiden je goed.

Vermogen van de VOF

Het vermogen van de VOF bestaat bij het ontstaan van de VOF uit het door de oprichters (firmanten) ingebrachte vermogen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van de firmanten. Privéschuldeisers kunnen zich tijdens het bestaan van de vennootschap niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Echter kunnen zakelijke schuldeisers zich wel verhalen op het privévermogen van de firmant. Dit brengt persoonlijke aansprakelijkheid met zich mee, wat het des te belangrijker maakt om een adviseur bij het oprichten van de VOF te betrekken.

Direct contact opnemen?

Vertegenwoordiging

In beginsel is iedere vennoot bevoegd om namens de VOF rechtshandelingen te verrichten. Hier zijn echter drie uitzonderingen op van toepassing. Zo is niet bevoegd rechtshandelingen te verrichten:

  • de vennoot die blijkens de vennootschapsovereenkomst is uitgesloten;
  • de vennoot die handelingen verricht die niet binnen de doelstelling van de VOF vallen;
  • de vennoot die blijkens de vennootschapsovereenkomst bepaalde handelingen niet mag verrichten.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Zolang de vennootschap niet is ingeschreven bij het handelsregister voor de Kamer van Koophandel, kan zij worden aangemerkt als een vennootschap zonder vennootschapsovereenkomst. Er bestaat dan geen uitsluiting of beperking van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten en de vennootschap wordt aangemerkt als zijnde aangegaan voor onbepaalde tijd.

Ieder der vennoten is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van de vennootschapsschulden. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde maten bij een maatschap. Zij zijn ieder voor gelijke delen aansprakelijk voor de maatschapsschuld.

Neem bij vragen gewoon even contact op

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures