Meer informatie over erfbelasting en de geldende tarieven

Krijg je een erfenis? Over een verkrijging uit een nalatenschap is erfbelasting verschuldigd. Iedere verkrijger heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van jouw verwantschap tot de overledene. Verkrijg je meer dan jouw vrijstelling dan ben je over het meerdere erfbelasting verschuldigd.

Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen. Wij adviseren je professioneel over de erfbelasting en kunnen, indien gewenst, de aangifte voor je opmaken en indienen bij de belastingdienst.

Bevat de nalatenschap een koopwoning, realiseer je dan goed dat de WOZ-waarde leidend is voor heffing van de erfbelasting, ook als de verkoopsom of taxatiewaarde lager uitvalt. Het kan daarom wenselijk te zijn, om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde van de woning. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren voor de verschuldigde erfbelasting. Ook hierbij kunnen we je uiteraard helpen.

Direct contact opnemen?

Tarieven Erfbelasting 2023

Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt dus af van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor jou van toepassing is.

Tariefgroep Waarde verkrijging Erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-
10%
20%
1a. Kleinkinderen € 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-
30%
40%

Vrijstellingen Erfbelasting 2023

Je betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van jouw relatie met de overledene. In de tabel zie je welke vrijstelling voor jou van toepassing is.

Relatie tot overledene Vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 723.526,-
Kinderen € 22.918,-
Kleinkinderen € 22.918,-
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 68.740,-
Ouders * € 54.270,-
Alle overige personen € 2.418,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 54.270. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 54.270.

Behoefte aan meer uitleg of advies? Neem contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures