Samen in een zaak? Dat kan ook in een maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, die met wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven.

De personen die deel uitmaken van de maatschap worden ook wel “maten” genoemd. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De maten zijn niet verplicht een gelijke hoeveelheid  in te brengen. Deze bedrijfsvorm wordt veelal gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren. Denk hierbij aan artsen of accountants. Ook in de agrarische sector wordt veel gebruik gemaakt van deze ondernemingsvorm.

Maatschapscontract

Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald in een door de maten gesloten maatschapsovereenkomst. Aangezien de wettelijke regeling  vrij summier is, is het aan te bevelen om bij de vormgeving van de maatschapsovereenkomst het advies van een deskundige in te winnen. Onze notarissen en juridisch adviseurs zijn professionals met verstand van zaken.

Direct contact opnemen?

Openbare maatschap

Wanneer een maatschap aan het rechtsverkeer deelneemt onder een gemeenschappelijke naam, is er sprake van een openbare maatschap. Deze heeft een maatschapsvermogen dat van het privévermogen is afgescheiden. Dit heeft tot gevolg dat privéschuldeisers zich tijdens het bestaan van de onderneming niet kunnen verhalen op het vermogen van de maatschap. Zakelijke schuldeisers kunnen zich daarentegen verhalen op het vermogen van de organisatie en op het privévermogen van de maten.

Winst en verlies

De winsten en verliezen van het bedrijf worden naar evenredigheid van inbreng van de maten verdeeld. Echter kunnen hier ook andere afspraken over worden gemaakt in de maatschapsovereenkomst. Het is verboden om alle winsten aan een der maten van de maatschap toe te kennen. Wel kan worden bepaald dat een der maten alle verliezen van de maatschap draagt.

Stille maatschap

Wanneer derden niet merken dat een maatschap bestaat, wordt er ook wel gesproken van een stille maatschap. Deze maatschapsvorm treedt in principe niet naar buiten op.

Wil je meer weten?  Neem contact met ons op of maak een afspraak.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures