Het afwikkelen van een nalatenschap en wat erbij komt kijken

Wanneer iemand in je nabije omgeving is overleden, breekt er vaak een verdrietige tijd aan en een intensieve bovendien: je moet van alles regelen. Eerst is er de uitvaart, daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. Jouw notaris kan je ontlasten en veel werk uit handen nemen.

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de verdeling van de erfenis. De erfgenamen moeten het dan ook overal over eens zijn. Ook dient er aangifte bij de Belastingdienst (o.a. Erfbelasting) te worden gedaan. Hierdoor duurt het afwikkelen van een nalatenschap vaak lang: veelal meer dan een jaar. Bij conflicten kan dit helaas nog langer duren.

Als erfgenaam heb je de drie keuzemogelijkheden:

  1. de keuze om de erfenis zuiver te aanvaarden
  2. de keuze om de erfenis beneficiair te aanvaarden
  3. de keuze om de erfenis te verwerpen.
Direct contact opnemen?

1   Kiezen voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap

Bij zuivere aanvaarding erf je alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen. Heb je eenmaal de erfenis aanvaard, dan kun je niet meer op jouw keuze terugkomen. Ook niet als er achteraf hoge schulden blijken te zijn. Sinds 1 september 2016 is het echter mogelijk om, in bepaalde gevallen, ondanks de zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden. Als erfgenamen na de zuivere aanvaarding een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Let op! Veel schulden van een overledene zullen niet als onverwachte schuld kunnen worden opgemerkt. Laat je goed voorlichten!

2 Kiezen voor beneficiaire aanvaarding van de erfenis

Vermoed je dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit? Dan adviseren wij veelal om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Eventuele overblijvende schulden hoef je dan niet uit eigen zak te betalen. Beneficiar aanvaarden betekent dat er iets meer werk voor de erfgenamen te doen is. Ook brengt deze keuze wat extra kosten (griffierecht) met zich mee. De erfgenamen moeten meestal de wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ volgen. Dit houdt in dat er eerst een boedelbeschrijving moet komen met een opsomming van alle schulden en het bezit in de nalatenschap. Wij kunnen je bij het opstellen hiervan uiteraard helpen. De rechter kijkt mee met deze ‘vereffening’. De vereffeningsprocedure is niet altijd nodig. We vertellen je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

3 Kiezen voor het verwerpen van een erfenis

Kies je voor verwerping van de nalatenschap dan krijg je niets, zelfs geen fotoboeken of brieven. Je bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden en bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De verklaring tot zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping teken je in beginsel bij de notaris. De verklaring tot het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap kun je ook rechtstreeks bij de rechtbank afleggen. Bij deze keuzes ben je griffierecht verschuldigd. Een minderjarige erfgenaam kan alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. Op die manier kan het kind ook niet opdraaien voor eventuele schulden. Voor verwerping is toestemming van de kantonrechter nodig.

Behoefte aan meer uitleg of advies? Neem contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures