In de koopovereenkomst staat vaak dat je als koper akkoord gaat met bepalingen als:

Lasten en beperkingen

Bepalingen die het wonen in het huis negatief kunnen beïnvloeden.

Erfdienstbaarheden

Als anderen gebruik mogen maken van jouw grond.

Kwalitatieve verplichtingen

Afspraken met de buren over wat wel en niet mag.

Het is dan wel fijn als je precies weet waarmee je akkoord gaat. Zeker omdat deze bepalingen de waarde van de woning of een toekomstige verkoop kunnen beïnvloeden.

In de koopovereenkomst komt onder meer te staan wie de verkoper(s) en koper(s) is/zijn, wat de koopsom is en per welke datum de woning wordt overgedragen. Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en de afspraken tussen verkoper en koper. Denk hierbij aan afspraken over ontbindende voorwaarden m.b.t. de hypothecaire financiering of een waarborgsom c.q. bankgarantie.

Direct contact opnemen?

Waarborgsom

Als je een huis koopt, hoef je natuurlijk niet de hele koopsom van tevoren te betalen. Maar de verkoper vraagt vaak wel een soort garantie dat je uiteindelijk wél alles betaalt. Dan moet je een waarborgsom betalen. Meestal is dit 10% van de koopsom. Deze waarborgsom stort je op de rekening van de notaris. Kom je straks jouw verplichtingen niet na, dan kan de waarborgsom gebruikt worden om een boete (deels) te betalen. Die boete is meestal ook 10% van de koopsom (eventueel vermeerderd met aanvullende schade).

Bankgarantie

Niet iedereen heeft 10% van de koopsom ’op de plank liggen’ voor een waarborgsom. Daarom kan een bankgarantie afgegeven worden. De bank staat dan voor jou garant en zorgt dat die 10% wordt betaald, als je in de problemen komt. Kom je jouw verplichtingen niet na, dan moet je niet denken dat je ervan af bent. Je moet het bedrag dan namelijk alsnog aan de bank betalen.

Een veel voorkomend misverstand is, dat zodra je hypotheek rond is, je niet meer aan je verplichting tot storten van een waarborgsom dan wel afgifte bankgarantie hoeft te voldoen. Dit is onjuist. Je moet nog steeds aan je verplichtingen voldoen.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures