Een levenstestament gaat over jouw situatie, je persoonlijke wensen en over vertrouwen

In een levenstestament staan jouw wensen voor situaties waarin je door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om de zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na jouw overlijden. Dat regel je in een testament.

In een levenstestament geef je een volmacht aan iemand die je vertrouwt. Daarnaast kun je ook persoonlijke wensen laten opnemen. Je legt op deze manier alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Naast het vastleggen van de volmacht kun je in het levenstestament ook bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Voorbeelden van wensen die je kunt vastleggen:

  • of je wel of niet wilt worden behandeld, als je ziek bent;
  • wensen ten aanzien van jouw levenseinde;
  • jouw voorkeur wie je als bewindvoerder of mentor zou willen;
  • praktische zaken zoals de verzorging van je huisdieren of voortzetting van de onderneming;
  • het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Als je zelf de regie wilt houden over jouw leven, ook voor situaties waarin je niet meer in staat bent om zelf te beslissen, biedt een levenstestament uitkomst. Wat als je de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk krijgt of om een andere reden niet meer in staat bent beslissingen te nemen, zowel privé als voor je eventuele onderneming. Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt. Nu kun je zulke beslissingen nog nemen.

Meer info of advies? Neem direct contact met ons op

Direct contact opnemen?