Trouwen of geregistreerd partnerschap? Let op de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden!

Trouwen (of het aangaan van een geregistreerd partnerschap) gebeurt per 1 januari 2018 niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ is eerder dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum (of datum geregistreerd partnerschap) is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.

Mensen die in de toekomst nog in gemeenschap van goederen willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan, moeten naar de notaris.

Omdat het overgrote deel van de voorhuwelijkse schulden van de echtgenoten per 1-1-2018 van rechtswege niet langer in de huwelijksgemeenschap of partnerschapsgemeenschap valt, is er naar nieuw recht sprake van drie vermogens:

  1. Het privévermogen van de ene echtgenoot
  2. Het privévermogen van de andere echtgenoot
  3. Het (afgescheiden) vermogen van de gemeenschap.
Direct contact opnemen?

Wat wel en wat niet? Daarvoor zijn er clausules

Op dit moment is het zo dat je een uitsluitingsclausule kunt opnemen in jouw testament of bij een schenking, waardoor het nagelatene of geschonkene privé blijft van de betreffende erfgenaam of begiftigde.

Onder de nieuwe wetgeving zal een insluitingsclausule of gemeenschapsclausule gebruikt kunnen worden. Deze clausule zorgt ervoor dat de gift of erfenis juist wel in de gemeenschap valt, indien de schenker of erflater dat wenst.

Ondernemings- en privévermogen, zorg dat het geregeld is.

Leg het vermogen van de onderneming en het privévermogen van jou en je partner voor het huwelijk (geregistreerd partnerschap) nauwkeurig vast. Het is voor ondernemers en in het bijzonder voor een ondernemer met een eenmanszaak van groot belang dat alle afspraken en de vermogenssituatie in huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden overeengekomen.

Het opmaken van goede huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden wordt daarom nóg belangrijker.

Heb je vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, ben je van plan om in het huwelijksbootje te stappen dan wel een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Laat je dan tijdig door ons adviseren en informeren wat dit voor jou betekent.

Neem contact op voor antwoorden op vragen of meer informatie

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures