Het schenken van roerend vermogen

Ons kantoor heeft ruime ervaring met schenkingen van roerend vermogen. Je kunt hierbij denken aan inboedel, banktegoeden en aandelen-portefeuilles, alsmede de aandelen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (bvba) van de Belgische belastingplichtige.

Gezien de fiscale wetgeving in België kan het voor Belgen interessant zijn om hun roerende vermogen alvast bij leven te schenken en dan de drie procent (3%) registratierecht te betalen.

De Belgische wetgeving kent de mogelijkheid dat er helemaal geen schenkingsrecht of registratiekosten betaald hoeft te worden. Dat is het geval als er meer dan drie jaar verstrijken tussen de schenking van het roerende vermogen en het overlijden van de schenker.

Probleem is natuurlijk dat bij het overlijden aangetoond moet kunnen worden dat de schenking al zo veel eerder heeft plaatsgevonden. De eenvoudigste manier om dat te doen is door een akte bij een notaris op te laten maken.

Direct contact opnemen?

Maar als dat bij een Belgische notaris wordt gedaan dan is die verplicht om direct de drie procent registratierechten te heffen en over te maken naar de Belgische belastingdienst. Wordt de schenking van het roerende vermogen vastgelegd in een akte, welke bij een Nederlandse notaris wordt getekend, dan ligt wel de datum van schenking vast, maar hoeft er niet direct schenkingsrecht betaald te worden. De Nederlandse notaris is namelijk geen ontvanger van de Belgische belastingdienst.

Op 23 februari 2018 is de Vlaamse regering akkoord gegaan met de verlaging van de Vlaamse Erfbelasting.

De wijziging behelst onder meer dat er een bijkomende vrijstelling komt op de eerste schijf van 50.000 euro roerende goederen voor de langstlevende partner, bovenop de vrijstelling van de gezinswoning. Verder wordt de ‘gedeeltelijke erfenissprong’ mogelijk gemaakt. Erfgenamen hebben één jaar de tijd om kosteloos een deel van de door hen geërfde goederen door te geven aan hun eigen kinderen. Op deze manier is het niet langer een alles-of-niets verhaal en wordt het mogelijk om specifiek de goederen die je zelf niet nodig hebt door te geven aan de eigen kinderen.

Neem voor meer info of advies, direct contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures