De belangrijkste doelstelling van de Grondkamer is om goede pachtverhoudingen tussen pachter en verpachter te bevorderen.

Hun meeste voorkomende taken zijn:

  • toetsen en registreren van pachtovereenkomsten;
  • behandelen van verzoeken korter dan de wettelijke duur;
  • op verzoek van pachter of verpachter de pachtprijs herzien;
  • in verband met het voorkeursrecht van de pachter de waarde van een pachtobject taxeren;
  • beslissen of de verpachter een ernstige reden heeft om het voorkeursrecht van de pachter de passeren;
  • op verzoek van een partij een beslissing nemen wanneer hij de bestemming, de inrichting of de gedaante van een pachtobject wil veranderen en de wederpartij daar geen schriftelijke toestemming voor wil geven.

Tegenwoordig hoef je maar 1 exemplaar van de overeenkomst in te sturen i.p.v. 3 exemplaren. De pachtovereenkomsten kunnen na ondertekening ter goedkeuring worden verzonden naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

t.a.v. Grondkamers

Postbus 40111

8004 DC Zwolle

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: