Ook voor internationale scheepstransacties kun je bij ons terecht

Door onze goede contacten met diverse vertaal- en tolkdiensten en buitenlandse collega-notarissen, kunnen we in vele talen corresponderen.

Een eigenaar van een zeeschip moet je in het bezit zijn van een zeebrief. Een zeebrief is een nationaliteitsbewijs (een soort paspoort) van een zeegaand schip. De zeebrief is een vereiste om de Nederlandse vlag te mogen voeren. De zeebrief is in principe onbeperkt geldig, tenzij één van de gegevens daarop verandert, bijvoorbeeld bij een naamswijziging, eigendomsoverdracht of de plaatsing van een nieuwe motor.

Na het plaatsen van het brandmerk op het schip en de definitieve inschrijving bij het Scheepsregister van het Kadaster zal de zeebrief worden verstrekt. Indien er nog geen (definitieve) meetbrief is of wanneer het schip nog niet teboekgesteld is, kan gelijk met de nationaliteitsverklaring een voorlopige zeebrief verstrekt worden. Deze is zes maanden geldig en wordt slechts één keer verstrekt.

Voor pleziervaartuigen die internationale zeereizen maken, wordt door de Rijksoverheid geadviseerd een zeebrief aan te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: