De overdracht van een schip: een serieuze zaak

Indien je een teboekgestelde boot of schip (zeiljacht, pleziervaartuig, binnenvaartschip, zeeschip, duwbak, ponton, enz.) hebt verkocht of gekocht, kun je voor het verzorgen van de overdracht hiervan altijd contact met ons opnemen.

Als notaris gaan we bij het Scheepsregister na wie bevoegd is het schip te verkopen en te leveren. Daarnaast kijken we in het Scheepsregister na of het schip hypothecair is belast. In de akte van levering worden onder meer de gegevens van partijen opgenomen, de koopsom en de gegevens van het schip. Door de notaris wordt de identiteit van partijen vastgesteld conform de WWFT. Na ondertekening (passeren) van de akte van levering, wordt een afschrift hiervan ter inschrijving aangeboden aan het Scheepsregister van het Kadaster. Na inschrijving ontvangen wij van het Kadaster hiervan een bewijs van inschrijving. Uiterkijk de tweede werkdag na passeren van de akte van levering, doen wij ter controle de narecherche bij het Kadaster. Indien alles correct, mogen wij tot uitbetaling aan de betrokken partijen over gaan en versturen we het bewijs van eigendom aan koper.

Voor het verzorgen van de overdracht van een schip ontvangen wij graag:

  • De voorlopige koopovereenkomst (indien aanwezig);
  • Het brandmerk van het over te dragen vaartuig;
  • Meetbrief (indien van toepassing);
  • Kopie geldige legitimatiebewijzen van verkoper en koper, en
  • Contactgegevens van verkoper en koper.

Een notaris is niet verplicht bij de overdracht van een niet-teboekgesteld schip. Is het verkochte schip niet verplicht geregistreerd en vrij van hypothecaire inschrijvingen, dan heeft de huidige eigenaar de mogelijkheid het schip uit te laten schrijven bij het Scheepsregister. Ook dan hoeft de overdracht niet bij de notaris plaats te vinden. Wel moet hiertoe om toestemming verzocht worden bij de Rechtbank. Indien gewenst, kunnen we hierbij uiteraard behulpzaam zijn.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: