Bij het aangaan van pachtovereenkomsten zijn duidelijke afspraken over de pachtprijs, pachtduur en periodieke pachtprijsaanpassingen uitermate belangrijk. Afspraken moeten correct worden vastgelegd om de verhoudingen tussen pachter en verpachter helder te houden. Als agri-notaris kunnen wij je bij de onderhandeling, opstelling en uitvoering van pachtovereenkomsten begeleiden.

De Pachtwetgeving en bijbehorende jurisprudentie vormen een zeer specialistisch vakgebied. Zeker als het om de problematiek met betrekking tot betaalrechten gaat. Welke percelen kunnen worden verpacht? En welke pachtconstructie kan hiervoor worden toegepast? Wat zijn dan de gevolgen van verpachten met betrekking tot mestbeleid en betaalrechten? Het is uitermate belangrijk dat partijen bij het sluiten van zowel pachtovereenkomsten als beëindigingovereenkomsten, de grootste zorg aan de rechten besteden. Als agri-notaris kunnen wij je hierin terzijde staan.

Binnen twee maanden nadat de pachtovereenkomst is ondertekend, dient deze ter goedkeuring aan de Grondkamer te worden verstuurd.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: