Je schip teboekstellen

Het inschrijven van schepen in de openbare registers (Scheepsregister) van het Kadaster noemen we ‘teboekstellen’. Je kunt een zeiljacht, pleziervaartuig, binnenvaartschip of zeeschip in laten schrijven in het Scheepsregister, maar dit is niet verplicht. Als je ook een hypotheek op het schip wilt afsluiten, is registratie wel verplicht. Registratie is ook verplicht, als de waterverplaatsing van het schip meer dan 10m³ bedraagt.

Hoewel het teboekstellen van een schip dus meestal niet verplicht is, bevelen wij dit wel aan. Registratie is namelijk het enige bewijs dat jij de rechtmatige eigenaar bent van een schip. Is het schip bij de scheepswerf afgebouwd, dan kun je het schip ook als afgebouwd teboekstellen bij het Scheepsregister.

Bij registratie van het schip in het Scheepsregister wordt het schip voorzien van een brandmerk. Is het brandmerk onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd, zorg dan dat je dit opnieuw laat aanbrengen op het schip.

Wijzigingen in de gegevens van een teboekgesteld schip dien je door te geven aan het Kadaster. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen.

Een in het verleden gesloopt schip dat nog wel geregistreerd staat in het Scheepsregister kan door ons via een beëidige verklaring worden uitgeschreven bij het Scheepsregister. De voormalige eigenaar of diens erfgenamen verklaren in dat geval bij de notaris onder ede dat het betreffende schip gesloopt is. Vervolgens verloopt het verzoek tot doorhaling via de Rechtbank in Rotterdam of Amsterdam.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen:

Afhankelijk van de betreffende situatie moeten we voor de teboekstelling de volgende documenten aan het Scheepsregister meesturen:

Schepen in aanbouw in Nederland:

  • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip in aanbouw is.

Afgebouwde schepen die op open zee gaan varen:

Afgebouwde woonboten, boten en schepen die op binnenwateren gaan varen:

  • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);
  • de meetbrief of een formulier berekening waterverplaatsing (zie hieronder);
  • kopie Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, uittreksel uit het bevolkingsregister of uittreksel uit het handelsregister.

Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

  • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.
Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures

Wilt u direcht geholpen worden met echtscheidingtestamentsamenwonenbedrijfsovername ? Neem contact met ons op.