Publicatie in Woon in Zeeland

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting en startersvrijstelling in 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het algemene tarief als bedoeld in artikel 14 lid 1 WBR verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is. Met andere woorden: Het kopen van een onroerende zaak wat niet uw hoofdverblijf als woning wordt, is per 1-1-2023 belast met overdrachtsbelasting tegen een tarief van 10,4%. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan de aankoop c.q. verkrijging in eigendom van een perceel tuin, garagebox, recreatiewoning, bedrijfsunit, e.d.

De schenkingsvrijstelling (’jubelton’) wordt, als in een eerder artikel van ons reeds gemeld, per 1-1-2023 verlaagd naar € 28.937,- (gelijk aan het bedrag van de bestedingsvrije schenking). Vervolgens is het kabinet voornemens, conform het gesloten regeerakkoord, om de regeling per 1-1-2024 helemaal af te schaffen.

De startersvrijstelling, een eenmalige vrijstelling voor een verkrijger tussen de 18 en 35 jaar (tarief van 0%), wordt per 1-1-2023 verhoogd van € 400.000,- naar € 440.000,-. Per verkrijger wordt beoordeeld of aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief van 2% dan wel voor de startersvrijstelling is voldaan. De waarde zal worden beoordeeld per gehele woning met aanhorigheden. Ook verkrijgers die aan alle voorwaarden voldoen, maar al wel voor 1 januari 2021 eerder een woning hebben gekocht (jonge doorstromers), kunnen de vrijstelling toepassen voor de aankoop van een volgende woning.

De beoordeling van de criteria voor de toepassing van de vrijstelling vindt plaats op het moment dat de woning wordt verkregen. Het moment van verkrijging is, in de situatie waarvoor een notariële akte moet worden ingeschreven in het register, het moment waarop de akte wordt opgemaakt bij de notaris. Dat de verkrijger de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf wil gaan gebruiken zal op het moment van de verkrijging door de verkrijger duidelijk, stellig en zonder voorbehoud tot uitdrukking moeten worden gebracht middels een verklaring van de verkrijger in de notariële akte van levering.

Een nog in een later stadium te verkrijgen aanhorigheid bij een woning (bijv. een perceel tuin of garage), zijn vanaf 1-1-2023 belast tegen een tarief van 10,4%. Let op! Verkrijgt u binnen 12 maanden nog een onroerende zaak (bijvoorbeeld een schuur of de blote eigendom bij een woning) die hoort bij de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) waarvoor de startersvrijstelling gold? Dan telt de waarde van de nieuwe onroerende zaak mee bij de waarde van de eerder verkregen onroerende zaak. Komt de totale waarde boven de € 400.000 (startersvrijstelling voor 1-1-2023) dan wel € 440.000 (startersvrijstelling vanaf 1-1-2023)? Dan vervalt de startersvrijstelling. U bent dan 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over de 1e onroerende zaak. Over de 2e onroerende zaak moet u ook overdrachtsbelasting betalen. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld eerst een schuur hebt verkregen en daarna een woning hebt gekocht waarvoor u de startersvrijstelling wilt toepassen.

Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op.

Direct contact opnemen?