Eenmalige schenking 2022 Kind 18 t/m 39 jaar
Vrijstelling algemeen doel € 27.231,-
Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek) € 56.724,-

Daarnaast mag u aan iedereen tussen de 18 – 40 jaar een belastingvrije schenking doen van €106.671,- ten behoeve van de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek). Deze vrijstelling kan onder bepaalde voorwaarden, gespreid over drie opvolgende jaren, benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag Schenkbelasting is met twee jaar verlengd en vastgesteld op vijf jaar.

Let op! voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Er is echter een ingewikkeld overgangsrecht. Neem voor advies tijdig contact met ons op.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Wil je direct geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.