Enkele bruikbare video’s:

Woning kopen of verkopen

Geregistreerd partnerschap

Samenlevingscontract

Internationale huwelijken en partnerschappen

Erfenis

Testament

Testament en erfenis voor ouderen

Levenstestament en volmacht

 

Enkele brochures:

Woning verkopen

Samen verder (Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.)