Enkele bruikbare links en video’s:

Woning kopen of verkopen
Geregistreerd partnerschap
Samenlevingscontract
Internationale huwelijken en partnerschappen
Erfenis
Testament
Testament en erfenis voor ouderen
Levenstestament en volmacht

Enkele brochures:

Woning verkopen
Samen verder

(Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.)

Direct contact opnemen?

Wil je direct geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.