Meer informatie over erfrecht belasting en de geldende tarieven

Krijg je een erfenis? Over een verkrijging uit een nalatenschap is erfrecht belasting verschuldigd. Iedere verkrijger heeft een vrijstelling voor de erfrecht belasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van jouw verwantschap tot de overledene. Verkrijg je meer dan jouw vrijstelling dan ben je over het meerdere erfrecht belasting verschuldigd.

Zo betalen kinderen minder erfrecht belasting dan kleinkinderen. Wij adviseren je professioneel over de erfrecht belasting en kunnen, indien gewenst, de aangifte voor je opmaken en indienen bij de belastingdienst.

Bevat de nalatenschap een koopwoning, realiseer je dan goed dat de WOZ-waarde leidend is voor heffing van de erfrecht belasting, ook als de verkoopsom of taxatiewaarde lager uitvalt. Het kan daarom wenselijk te zijn, om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde van de woning. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren voor de verschuldigde erfrecht belasting. Ook hierbij kunnen we je uiteraard helpen.

Meer informatie over de tarieven en vrijstellingen? klik hier

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures