Vrijstellingen Schenkbelasting 2019

>>Vrijstellingen Schenkbelasting 2019

Vrijstellingen Schenkbelasting 2019

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2019 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.428,-
kleinkind € 2.173,-
overig € 2.173,-
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

2019-01-02T09:49:05+00:00