Je wilt je eigen bedrijf oprichten? Gefeliciteerd!

Als je een eigen onderneming wilt beginnen, ga je een spannende en bijzondere tijd tegemoet. Een van de zaken die je aandacht verdient, is de geschikte rechtsvorm voor je onderneming.

Er zijn verschillende mogelijkheden en een heleboel onderwerpen om rekening mee te houden. Begin je deze onderneming alleen? Of misschien met anderen? Loop je het risico om aansprakelijk gesteld te worden en wil jij jezelf daartegen indekken? Deze en een heleboel andere vragen dienen beantwoord te worden. Wij helpen je deskundig en graag.

Al langer ondernemer?

Ook als je al jaren een eigen onderneming hebt, is het goed om eens te checken of de huidige rechtsvorm nog wel bij jouw onderneming past. Je situatie of wensen kunnen immers veranderen. De notaris kan hierover adviseren. Je bent er dan zeker van dat de gemaakte afspraken goed bij je situatie passen.

Onze notarissen en adviseurs kennen de voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen en zoeken samen met jou naar de meest geschikte vorm. De notaris zorgt voor de oprichting en de begeleiding van de door jou gekozen ondernemingsvorm.

De eenmanszaak

Ben je van plan om je eigen onderneming te starten? Dan zou de eenmanszaak goed van pas kunnen komen. Ben je zelfstandig ondernemer met- of zonder personeel (zzp’er), dan kun je kiezen uit verschillende rechtsvormen. Van groot belang is de startsituatie. Hoeveel privévermogen neem je mee en welke belastingen zullen worden geheven? Al deze zaken zijn van invloed op de keuze.

De eenmanszaak is de meest voorkomende rechtsvorm voor zelfstandig ondernemers. Bij een eenmanszaak ben je met je gehele (privé)vermogen aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor die uit jouw onderneming.

Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan is de kans aanwezig dat ook je echtgeno(o)t(e) aansprakelijk kan worden gesteld voor alle schulden. Wil je dit niet dan kun je ook kiezen voor een van de andere bedrijfsvormen, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.) of een naamloze vennootschap (N.V.). Bij de B.V. en de N.V. ben je in beginsel namelijk niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap.

Direct contact opnemen?

Samenwerkingsverbanden

Ben je van plan om met één of meerdere personen dan wel ondernemingen samen te gaan werken? Dan kun je kiezen tussen een vennootschap onder firma (V.O.F.), een maatschap, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.) of een coöperatie. Welke rechtsvorm je kiest, is afhankelijk van verschillende aspecten. Wat is de aard van de werkzaamheden (beroep of bedrijf)? Hoe wil je de aansprakelijkheid regelen? Maar ook; ben jij of jouw zakenpartner bereid om risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen? Daarnaast spelen financiële en commerciële overwegingen een rol.

Meer informatie over de verschillende rechtsvormen:

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures