Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tariefgroep Waarde verkrijging Erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
10%
20%
1a Kleinkinderen € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 126.723,-
meer dan € 126.723,-
30%
40%

 

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Scheepshypotheek

Zodra een schip is teboekgesteld bij het Scheepsregister van het Kadaster, is er sprake van een registergoed Dit brengt met zich mee dat je vervolgens ...

Wilt u direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.