Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tariefgroep Waarde verkrijging Erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 128.751,-
meer dan € 128.751,-
10%
20%
1a Kleinkinderen € 0,- tot € 128.751,-
meer dan € 128.751,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 128.751,-
meer dan € 128.751,-
30%
40%

 

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Wil je direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.