Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2020 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.514,-
kleinkind € 2.208,-
overig € 2.208,-
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Scheepshypotheek

Zodra een schip is teboekgesteld bij het Scheepsregister van het Kadaster, is er sprake van een registergoed Dit brengt met zich mee dat je vervolgens ...

Wilt u direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.