Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2022 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.677,-
kleinkind € 2.274,-
overig € 2.274,-
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Wil je direct geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.