U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 661.329,-
kinderen € 20.945,-
kleinkinderen € 20.945,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 62.830,-
Ouders * € 49.602,-
Alle overige personen € 2.208,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.602. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.602.