U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 661.329,-
kinderen € 20.945,-
kleinkinderen € 20.945,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 62.830,-
Ouders * € 49.602,-
Alle overige personen € 2.208,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.602. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.602.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Scheepshypotheek

Zodra een schip is teboekgesteld bij het Scheepsregister van het Kadaster, is er sprake van een registergoed Dit brengt met zich mee dat je vervolgens ...

Wilt u direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.