Het kan voorkomen dat tussen het moment van koop en het tekenen van de notariële akte van levering, door overlijden of blijvende algehele invaliditeit bij een ernstig ongeval, jouw persoonlijke (gezins)omstandigheden wijzigen.

Je kunt je vast voorstellen dat hierdoor situaties ontstaan waardoor je als koper(s), achtergebleven partner of bijvoorbeeld de erfgenamen van de koop wenst af te zien. Dit kan echter vaak alleen als de verkoper daartoe bereid is en de boete in verband met de ontbinding van de koopovereenkomst wordt vergoed. Deze boete is doorgaans 10% van de koopsom.

Om je, voor een periode van maximaal 6 maanden, voor dit risico te behoeden, is de ‘Kopers Beschermer’ (Compact Kopersverzekering) ontwikkeld. Je dient het bijbehorende certificaat en de verzekeringsvoorwaarden, die je van ons tegelijk met de opdrachtbevestiging ontvangt, goed te bewaren.

Mei 2019: Let op, deze dienst is niet meer beschikbaar.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: