Zodra een schip is teboekgesteld bij het Scheepsregister van het Kadaster, is er sprake van een registergoed

Dit brengt met zich mee dat je vervolgens hypotheek op het schip kunt vestigen. Zonder teboekstelling kun je alleen een pandrecht vestigen op een schip.

Het grote voordeel van een scheepshypotheek is de lagere rente. Banken vinden namelijk een hypotheekrecht veel prettiger dan een pandrecht. Een ander voordeel is de looptijd. Bij een persoonlijke lening geldt een maximale looptijd van 96 en soms 120 maanden. Bij een scheepshypotheek zijn looptijden mogelijk tot 40 jaar.

Een scheepshypotheek verschilt van een gewone hypotheek. Er zijn diverse voorwaarden. Zo dient het onder te zetten schip goed onderhouden te zijn en over een Nederlandse thuishaven te beschikken. Bij scheepshypotheken is de rente zeer beperkt aftrekbaar van de belasting, en vallen onder de regels van consumptieve rente aftrek.

Overigens is het tegenwoordig voor particulieren heel lastig om een scheepshypotheek te verkrijgen. Er zijn namelijk weinig tot geen erkende hypotheekverstrekkers meer in Nederland, die scheepshypotheken verstrekken.

Andere onderwerpen:
Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures