Vrijstellingen Erfbelasting 2018

>>Vrijstellingen Erfbelasting 2018

Vrijstellingen Erfbelasting 2018

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 643.194,-
kinderen € 20.371,-
kleinkinderen € 20.371,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,-
Ouders * € 48.242,-
Alle overige personen € 2.147,-
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 48.242. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.242.

2018-01-02T10:11:38+00:00